• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Kuchnia świata: przepisy na dania z różnych krajów.

Transport wolno klasyfikować w różny sposób. Ze względu na otoczenie, wyróżnić wolno przewóz lądowy, hydrologiczny, powietrzny oraz przemysłowy. Zależnie od typu napędu: transport silnikowy, dzielony z kolei na parowy, elektryczny, spalinowy oraz automatyczny, a widoczny każdego dnia transport bezsilnikowy korzysta z siły mięśni człowieka czy też zwierzęcia pociągowego. Pod względem typu transport można podzielić na: towarowy i pasażerski. Może posiadać on zakres wielofunkcyjny lub wyspecjalizowany rodzaju ANCHOR. Specjalizacja w zakresie przewozów może być skutkiem dążenia do mechanizacji prac spedycyjnych, głównie w przypadku korzystania z rozmaitych specyfików lokomocji. Zależnie od sposobu przemieszczania ładunku rozróżniamy widoczny każdego dnia transport ciągły i nieciągły. Transport ciągły cechuje się strumieniowym transportowaniem masy przewozowej. Inne rodzaje przewozu przynależą do transportu nieciągłego, samochodowego, kolejowego i lotniczego. Pod względem dostępności dla użytkowników wyróżnimy: transport publiczny, gospodarczy oraz indywidualny.

1. Znajdź więcej

2. Zobacz stronę

3. Przejdź do strony

4. Przejdź do strony

5. Sprawdź stronę

Categories: Blog

Comments are closed.