• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zwycięstwo polityków

Oryginalne prowokacje dyplomatyczne
Współczesne środki masowego przekazu z całą swoją zaczepnością i coraz to mniejszym przywiązaniem do pełnionej misji starają się w głównej mierze zrealizować dobre założenia pieniężne na nadchodzący rok. Projektowanie ramówki w telewizji tak samo jak zestawianie tematyki do gazet opiera się w głównej mierze na podstawie analizy tego, co cieszy się całkowicie najogromniejszym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie wiedzie do poprawnego poziomu zawiadamiania opinii publicznej, a ta w wielu przypadkach bierze swoją wiedzę o realności wyłącznie z tego, co uwidocznia telewizja oraz zapisuje ogólnodostępna prasa. To kłopotliwe, widać to w wielu badaniach socjologicznych, które dowodzą, jak niewielka wspólnota w pełnej społeczności ma rzeczywistą wiedzę na temat najróżniejszych szczegółów ustroju politycznego. Nawet znajomość programów dyplomatycznych partii, na jakie się głosuje, nie jest tak ogólne, jak wolno by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. To przykre, nie wszystkie społeczeństwa w takim samym stopniu czują się zobligowane do uczestniczenia w demokracji.

Categories: Blog

Comments are closed.